Homepage Економка конспекти урокв


Економка конспекти урокв


Транспортні витрати враховуються в загальних витратах виробництва двічі: 1 на стадії процесу виробництва, коли транспорт доправляє необхідні види сировини, палива, матеріалів, а транспортні витрати входять у витрати виробництва; 2 на стадії процесу обороту — доставка готової продукції споживачам. Найбільшого розвитку i територіального зосередження хімічна промисловість набула в Донбасі, Придніпров'ї та Прикарпатті. Високотехнологічні конкурентоспроможні виробництва є i в інших галузях машинобудування, зокрема, в приладобудуванні, виробництві енергетичного устаткування та важкому машинобудуванні, в окремих галузях чорної та кольорової металургії. Донецький Донецьк — спеціалізується на виробництві машин i устаткування для вуглевидобутку i чорної металургії, транспортних засобів; 4. Окремі держави обирають галузі спеціалізації, які вони вважають вигідними. Найбільш розвиненими в країні є види економічної діяльності, які належать до первинного та вторинного секторів економіки. На територіях, прилеглих до великих міст та міських агломерацій, сформувалися приміські агропромислові зони. Галузева структура економіки України є вкрай недосконалою. Напружений паливно-енергетичний баланс вимагає якісних змін у споживанні енергії i палива. Це найбільш інтенсивна сільськогосподарська зона - на одиницю площі ріллі припадає найбільший обсяг виробництва сільськогосподарської продукції. Щодо світового ринку цукру варто зазначити, що за останні роки основні його виробники збільшили обсяги виробництва i стабілізували його на досить високому рівні. Розбудова розвиненого за світовим стандартами, конкурентоспроможного сільського господарства залишається одним з найважливіших завдань України. Виробництво цукру в них є досить конкурентоспроможним, i свій інтерес до цього ринку в країнах колишнього СРСР, особливо Росії, вони виявляють досить активно. До транспортної системи належать: транспортні засоби; шляхи i споруди, що входять до галузевих видів транспорту; засоби технічного забезпечення функціональної готовності транспортної техніки; будівництво i забезпечення експлуатаційної готовності транспортної техніки, транспортних шляхів i споруд; система управління транспортними процесами i галузями транспортного комплексу. Продукція транспорту не може нагромаджуватись, а ефективність його розвитку залежить від формування вантажо- й пасажиропотоків. Основними імпортерами зерна нині є 20 держав світу. Виробництво прокату чорних металів, млн. Паливно-енергетичний комплекс України розвивається в умовах різкого дефіциту видобутку власного палива — на початок ХХІ століття паливні ресурси країни забезпечують лише 30-40% її потреб. Транспортно-географічне положення зумовлює розміщення окремих галузей виробництва. Інша справа галузі обробної промисловості, в т. Україна має висококваліфікований науково-технічний i технологічний потенціали в літакобудуванні. Найбільш розвиненими міжгалузевими комплексами України є — паливно-енергетичний, машинобудівний, металургійний, хімічний, агропромисловий. Тема: Виробничий потенціал національної економіки: трудові, земельні природні , фінансові ресурси та технології.


Окремі держави обирають галузі спеціалізації, які вони вважають вигідними.


На територіях, прилеглих до великих міст та міських агломерацій, сформувалися приміські агропромислові зони. Відповідно до чинних законів міжнародного ринку країни спеціалізуються на тому виробництві, національні вартості продукту якого нижчі за інтернаціональні. Вона реально поступається лише Китаю 1-е місце і США 2-е місце. Галузева структура економіки України є вкрай недосконалою. На Європейському континенті серйозними конкурентами України на ринку цукру є Франція та Німеччина. Конспект уроку з економіки Тема: Виробничий потенціал національної економіки: трудові, земельні природні , фінансові ресурси та технології. В загального обсягу експорту пшениці 75% припадає на Аргентину, Австралію, Канаду i США та країни ЄС, у т. Розрізняють дві форми територіального поділу праці: міакрайонний - у межах однієї країни i міжнародний - між країнами. Внаслідок цього відбувається взаємодія розміщення транспорту й продуктивних сил. Степова агропромислова зона характеризується найбільшою розораністю земель, із яких понад 90%, становлять чорноземи. Україна є провідною металургійною державою світу i має чималі експортні можливості. Найбільш розвиненими в країні є види економічної діяльності, які належать до первинного та вторинного секторів економіки.

Related queries:
-> фипи гиа русский обем изложения и сочинения
Сектори національної економіки: домашніх господарств, підприємницький, державний, зовнішній.
-> сочинение на тему киев мой любимый город
Не виключається також налагодження цього ринку з іншими країнами, передусім Африки.
-> драйвера процессор avd sempron 2, 0 ghz
Помічник вчителя та студея: Конспект уроку з економіки Тема: Виробничий потенціал національної економіки: трудові, земельні природні , фінансові ресурси та технології.
-> конспекты уроков по теме части речи для детей с опфр
Придніпровський Дніпропетровськ — виробництві металургійного устаткування, верстатів, транспортних, енергетичних, електротехнічних i сільськогосподарських машин; 3.
-> пустой бланк студенческого билета
Потреба російського ринку в імпорті цукру, навіть за умови виконання федеральної цільової програми «Цукор» , становитиме близько 3,5 млн.
->SitemapЕкономка конспекти урокв:

Rating: 96 / 100

Overall: 73 Rates