Homepage Бланка банкова идентификация


Бланка банкова идентификация


Необходими документи за откриване на банкова сметка на чуждестранно юридическо лице в Румъния: 1. За цена за услугата по откриване на банкова сметка в Румъния, моля да се свържете с нас на тел. Услуги по откиване на банкова сметка на българска фирма българско юридическо лице в Румъния, без да е необходимо регистрация на фирма или филиал в Румъния. При откриване на банкова сметка в Румъния са необходими следните документи, преведени от български на румънски език от оторизиран преводач в Румъния и легализирани в румънски нотариус. Всеки друг документ, за който банката счита, че е необходимо да се изиска в процеса на идентификация на клиента и за установяване на данъчната отговорност. Нотариално заверено копие на Учредителния договор на дружеството на български език и превод на румънски език, легализиран в румънски нотариус ; 2. Регистрационен номер по ДДС в държавата на пребиваване ако клиента е регистриран за целите на ДДС на български език и превод на румънски език, легализиран в румънски нотариус ; 8. Документи, удостоверяващи, че лицето, което следва да бъде вписано в списъка с право на подпис, може основателно да ангажира дружеството; 5.


Регистрационен номер по ДДС в държавата на пребиваване ако клиента е регистриран за целите на ДДС на български език и превод на румънски език, легализиран в румънски нотариус ; 8.


Всеки друг документ, за който банката счита, че е необходимо да се изиска в процеса на идентификация на клиента и за установяване на данъчната отговорност. Регистрационен номер по ДДС в държавата на пребиваване ако клиента е регистриран за целите на ДДС на български език и превод на румънски език, легализиран в румънски нотариус ; 8. За цена за услугата по откриване на банкова сметка в Румъния, моля да се свържете с нас на тел. Документи, удостоверяващи, че лицето, което следва да бъде вписано в списъка с право на подпис, може основателно да ангажира дружеството; 5. При откриване на банкова сметка в Румъния са необходими следните документи, преведени от български на румънски език от оторизиран преводач в Румъния и легализирани в румънски нотариус. Услуги по откиване на банкова сметка на българска фирма българско юридическо лице в Румъния, без да е необходимо регистрация на фирма или филиал в Румъния. Необходими документи за откриване на банкова сметка на чуждестранно юридическо лице в Румъния: 1. Нотариално заверено копие на Учредителния договор на дружеството на български език и превод на румънски език, легализиран в румънски нотариус ; 2.

You may look:
-> видеоурок как информацию из сети в пк с помощью торрент
Необходими документи за откриване на банкова сметка на чуждестранно юридическо лице в Румъния: 1.
-> бесплатно и без регистрации презентацию о бразилии
За цена за услугата по откриване на банкова сметка в Румъния, моля да се свържете с нас на тел.
-> софиевский парк сочинение
Услуги по откиване на банкова сметка на българска фирма българско юридическо лице в Румъния, без да е необходимо регистрация на фирма или филиал в Румъния.
-> видео уроков компьютера
За цена за услугата по откриване на банкова сметка в Румъния, моля да се свържете с нас на тел.
-> инструкция на диагностикум коклюшный
Регистрационен номер по ДДС в държавата на пребиваване ако клиента е регистриран за целите на ДДС на български език и превод на румънски език, легализиран в румънски нотариус ; 8.
->SitemapБланка банкова идентификация:

Rating: 100 / 100

Overall: 60 Rates